شعراي نجف آباد

منصور فاضل,


اين قسمت برگرفته از كتابي است با عنوان تذكره ي شعراي نجف آباد كه گرد آورنده ي آن محمدعلي سلطاني و ناشر آن مهدي اكراميان متخلص به اشك مي باشند و متاسفانه تاريخ چاپ آن مشخص نيست اما ظاهرا بايد مربوط به سال 1354 باشد.
در اين قسمت چنانچه خداوند توفيق دهد تصميم دارم كه به معرفي شعراي نجف آباد و اشعار ايشان كه در كتاب فوق آمده است بپردازم. چرا كه اين مجموعه اشعار نمايانگر گوشه اي از روح لطيف و ذوق هنري و ادبي مردم نجف آباد است كه از ديرباز تا كنون وجود داشته است.
در پايان از بينندگان اين سايت و خوانندگان اين مطلب درخواست همكاري دارم تا چنانچه نمونه هايي از اين اشعار را در اختيار دارند آن را ارسال نمايند تا در كنار اين مجموعه درج گردد.
به ياد زنده ياد غلامحسين شفيعي ( نويد ) دبير ادبيات شيرين گفتار كه معرف اين كتاب بودند.


براي مشاهده ي اشعار بر روي نام شاعر كليك كنيد: 

آسف 

غلامرضا آسفي 

مهدي اكراميان ( اشك )

الهي 

اسماعيل ايزدي 

اسدالله اميني ( باغبان ) 

نصرالله اميني 

پرستش

پوراحمد

ترياق

حزين

 


You must be logged in to make comments on this site - please log in, or if you are not registered click here to signup